logo

Home

Van harte welkom op de website van SOAB (Schmitz Organisatie en Advies Bureau)

SOAB is een veelzijdig bureau waar alles draait om ontwikkeling en verandering van organisaties en de mensen in die organisaties. Management en communicatie zijn onze vakgebieden.

Onze expertise ligt in de werkvelden kinderopvang, zorg/welzijn en onderwijs in zowel operationele zin als op beleids- en managementniveau:

 1. Interimmanagement
  U zoekt tijdelijk management of managementondersteuning, wij dragen zorg voor de invulling.
 2. Consultancy
  Consultancy kan op elk gebied van de bedrijfsvoering in de genoemde werkvelden.
 3. Organisatieadvies
  Organisatieontwikkeling, strategische beleidsvorming, evenals advisering en uitvoering van reorganisaties, zijn ons op het lijf geschreven

SOAB is lid van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa)

SOAB inschakelen

U overweegt SOAB in te schakelen of u zou graag meer informatie hebben? Neem dan direct telefonisch contact op of stuur een e-mail via ons contactformulier.

Kinderopvang

De sector kinderopvang met zijn specifieke bedrijfsvoering, verkeert in een fase waarin bedrijfsmatig werken een steeds grotere rol speelt
Een complexe markt met een groot maatschappelijk belang en hoge verwachtingen van ouders, overheid en bedrijven.

Onderwijs

De Brede School ontwikkeling in Nederland is in volle gang, ook in dit werkterrein hebben wij ruime ervaring opgedaan, zowel beleidsmatig vanuit de lokale overheid, als uitvoerend:

 1. wijkonderzoek en plandefiniëring
 2. opstellen intentieverklaring
 3. mede opstellen van beheer- en exploitatieplannen
 4. advisering stuurgroep en projectteam
 5. Plan van Eisen accommodatie.