logo

Interimmanagement

SOAB verzorgt interim-management waarbij wij tijdelijk verantwoordelijkheden van u overnemen; duidelijk, helder en voortdurend in goede onderlinge afstemming.

 • Crisismanagement; op korte termijn herstellen van orde en rust;
 • Verandermanagement; anticiperen op toekomstige wijzigingen;
 • Projectmanagement; managen van lopende of nieuwe projecten;
 • Overbruggingsmanagement; bij een plotseling ontstane of tijdelijke vacature.

In dit kader uitgevoerde opdrachten:

 1. Landelijke bemiddelingsorganisatie voor kinderopvang.
  Interim-management afdeling Bemiddeling.Trefwoord: Interimmanagement, reorganisatie
 2. Landelijk opererende bemiddelingsorganisatie in de kinderopvang.
  Administratieve organisatie niet adequaat georganiseerdTrefwoorden: Interimmanagement en reorganisatie back- en frontoffice
 3. Kinderopvangorganisatie in de hoofdstad heeft interimmanagement nodig na ontvlechting uit welzijnsorganisatie.Trefwoorden: Tijdelijke invulling directiefunctie nieuwe BV, uitvoering, reorganisatie
 4. Middelgrote gemeente in de randstad (67.000 inw.) heeft behoefte aan tijdelijke beleidsambtenaar kinderopvang en projectleider Brede School. Trefwoorden: inzicht kostprijs, onderhandelen, project(bege-)leiding.