logo

Organisatieadvies

SOAB verricht onder andere onderzoek op het terrein van de organisatie en kwaliteit van bijvoorbeeld de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, Brede Scholen, in zowel het kernproces als de bedrijfsvoering.

In dit kader uitgevoerde opdrachten:

 1. Relatief kleine kinderopvangsorganisatie heeft coördinatieproblemen op organisatie- en locatieniveau.

  Trefwoorden: werkdruk, weerstanden, reorganisatie, huisvestingsprobleem.

 2. Middelgrote kinderopvangsorganisatie heeft behoefte aan een tijdelijke waarneming directeur. Wil haar organisatie laten doorlichten i.v.m. coördinatieproblemen op organisatie- en locatieniveau.

  Trefwoorden: werkdruk, wantrouwen, weerstanden, organisatieverandering.

 3. Grote welzijnsorganisatie in de hoofdstad –Maatschappelijk Ondernemer 2004-
  wil kinderopvang ontvlechten uit de organisatie.

  Trefwoorden: ontvlechten, opzet Besloten Vennootschap.

 4. Drie schoolbesturen in grote gemeente (G4) in het midden van het land, willen inventarisatie naar de behoefte en mogelijkheden aan buitenschoolse opvang binnen hun schoollocaties.

  Trefwoorden: Behoefteonderzoek, diversiteit, draagvlak, implementatie.

 5. Middelgrote kinderopvangorganisatie (± 80 fte’s) die behoefte heeft aan het doorlichten van de sector kinderopvang en waar tijdelijke management moet leiden tot cultuurverandering.

  Trefwoorden: Werkontwikkeling, draagvlak, omzet en kostenbeheersing, cultuurverandering.

 6. Drie schoolbesturen en een welzijnsorganisatie, met kinderopvang in haar pakket, willen in hun werkgebied  project dagarrangementen en combinatiefuncties opzetten voor basisscholen.

  Trefwoorden: dagarrangementen, na schoolse activiteiten, kinderopvang, combinatiefuncties.